Truyện của _Kuro_The_Lazy_Cat_

Đăng bởi: _Kuro_The_Lazy_Cat_

561 - 33 - 15

Nhật ký hít drama của tôi ở lớp :))) rất rất liên quan tới đời thật :))

Đăng bởi: _Kuro_The_Lazy_Cat_

544 - 93 - 14

Tui là một con mều lười mê vẽ ~~~~

Đăng bởi: _Kuro_The_Lazy_Cat_

497 - 52 - 2

Đơn giản đây là chỗ tớ đú thuyền riêng của tớ :)) Hự hự, ai leo lên ko chứ chả