Truyện của _MilkTeam_

Đăng bởi: _MilkTeam_

2329 - 252 - 42

Cậu để ý không? Những câu truyện ngàn vote trên Wattpad, đều có những cái áo tuyệt đẹp. Nó luôn được

Đăng bởi: _MilkTeam_

377 - 40 - 10

"Sữa mới sủng, nhìn xàm khủng khiếp." Ấy ấy, cậu đang nói cái gì đấy. Sao lại xàm? Chúng tớ không phải

Đăng bởi: _MilkTeam_

62 - 12 - 2

Phòng họp của Milk Team - là nơi chứa các thông báo, hay các bài test lọc, đôi khi cũng

Đăng bởi: _MilkTeam_

1334 - 99 - 9

Welcome To Milk Team ! • Team mang tên có nghĩa là Milk, là vị sữa thanh khiết, ngọt nhưng trong