Truyện của _NganUuThanh_

Đăng bởi: _NganUuThanh_

87 - 32 - 6

Tác phẩm: [12cs] This youth has a drama. Tác giả: Ngạn Ưu Thanh. Độ dài: ??? --- Text-fic Kể về 12cs về những drama trên

Đăng bởi: _NganUuThanh_

456 - 45 - 16

Thanh Xuân là thứ đẹp nhất. Thanh xuân phá phách. Chọc ghẹo thầy cô. Đánh nhau với bạn. Ăn vụng

Đăng bởi: _NganUuThanh_

1598 - 162 - 18

(Song Ngư) Nói về cung Song Ngư và bạn của mình là các sao chơi face. Chuyện này nói về