Truyện của _Thacnhi_

Đăng bởi: _Thacnhi_

85461 - 5578 - 28

Cùng là song sinh nhưng số phận của cô và người chị của mình lại khác xa đến vậy. Chị

Đăng bởi: _Thacnhi_

5086 - 363 - 10

Liệu có tồn tại tình yêu giữa một bệnh nhân tâm thần và bác sĩ ? "Vật nhỏ giọng em thật

Đăng bởi: _Thacnhi_

113450 - 6675 - 49

Một cô gái chỉ sống quẩn quanh nhà với việc nghiên cứu cổ vật, mọi việc cá nhân như ăn