Truyện của _Thuy_Du_

Đăng bởi: _Thuy_Du_

12352 - 1544 - 18

Thể loại: Song trọng sinh, đam mỹ, HP đồng nhân. Giới thiệu: Trước kia, em không thể với tới Người. hiện

Đăng bởi: _Thuy_Du_

34950 - 3583 - 27

Tác giả:_Thuy_Du_ Số chương: 27. (Hoàn) Thể loại: xuyên không, fan não tàn, hài, ngọt, sủng Như phần lớn truyện khác của anh,

Đăng bởi: _Thuy_Du_

92199 - 11955 - 28

Tên: Mạt thế nam chủ thỉnh đừng não tàn Tác giả: Thụy Du Dạo này xuyên không đang là mốt. Mỗi khi

Đăng bởi: _Thuy_Du_

16659 - 3034 - 40

Tên tác giả: Thụy Du Thể loại: Xuyên không, 1x1, không ngược, có H, SM nhẹ, HE. NỮ CÔNG NAM THỤ.

Đăng bởi: _Thuy_Du_

11947 - 2312 - 17

Tên truyện: Song giới hoàng quân Tác giả: Thụy Du Thể loại: Đam mỹ, xuyên qua thời không, 1x1, HE. Cp: Trong ngoài

Đăng bởi: _Thuy_Du_

102566 - 15197 - 54

Tên truyện: Truy phu lộ tuyến. Tác giả: Thụy Du Phần tiếp theo của Truy thê lộ tuyến. Tập hai của Phu

Đăng bởi: _Thuy_Du_

688237 - 68655 - 101

Tác giả: Thụy Du Thể loại: Đam mỹ. Khoái xuyên. Hệ thống. 1x1. Chủ thụ. Công từ đầu tới cuối đều

Đăng bởi: _Thuy_Du_

52148 - 5597 - 38

Tác giả: _Thuy_Du_ Thể loại: Xuyên không, hệ thống, hài ngọt, không ngược. Cp chính: Snarry Văn án.....

Đăng bởi: _Thuy_Du_

16746 - 3243 - 20

Tác giả: Thụy Du Ngày viết ý tưởng. 13/10/18 Ngày viết: 30/10/18 Ngày hoàn: Cp: Băng sơn thanh lãnh tâm tư không rõ thiếu