Truyện của _Thuy_Du_

Đăng bởi: _Thuy_Du_

521138 - 56957 - 101

Tác giả: Thụy Du Thể loại: Đam mỹ. Khoái xuyên. Hệ thống. 1x1. Chủ thụ. Công từ đầu tới cuối đều

Đăng bởi: _Thuy_Du_

526 - 113 - 2

Nơi review qua những bộ đã đọc. Cũng chính là bởi tác giả muốn người tán phét cùng đi. =v=

Đăng bởi: _Thuy_Du_

9034 - 1130 - 18

Thể loại: Song trọng sinh, đam mỹ, HP đồng nhân. Giới thiệu: Trước kia, em không thể với tới Người. hiện

Đăng bởi: _Thuy_Du_

11519 - 117 - 1

Tác giả: _Thuy_Du_ Số chương: chịu Tình trạng: đang chậm rãi nhích từng cm. Thể loại: phụ tử văn, dị thế, cung đình,

Đăng bởi: _Thuy_Du_

57247 - 10137 - 42

Tên truyện: Truy phu lộ tuyến. Tác giả: Thụy Du Phần tiếp theo của Truy thê lộ tuyến. Tập hai của Phu

Đăng bởi: _Thuy_Du_

6130 - 1476 - 15

Tên truyện: Song giới hoàng quân Tác giả: Thụy Du Thể loại: Đam mỹ, xuyên qua thời không, 1x1, HE. Cp: Trong ngoài

Đăng bởi: _Thuy_Du_

6998 - 1781 - 16

Tác giả: Thụy Du Ngày viết ý tưởng. 13/10/18 Ngày viết: 30/10/18 Ngày hoàn: Cp: Băng sơn trung khuyển tâm tư không rõ thiếu

Đăng bởi: _Thuy_Du_

73019 - 9510 - 25

Tên: Mạt thế nam chủ thỉnh đừng não tàn Tác giả: Thụy Du Dạo này xuyên không đang là mốt. Mỗi khi

Đăng bởi: _Thuy_Du_

46583 - 5028 - 38

Tác giả: _Thuy_Du_ Thể loại: Xuyên không, hệ thống, hài ngọt, không ngược. Cp chính: Snarry Văn án.....