Truyện của __Devil_Hell__

Đăng bởi: __Devil_Hell__

65 - 8 - 4

T/p: Đại Náo Học Đường T/g: Min. Thể loại: Học đường; hài hước; ngây cmn thơ, trong cmn sáng; hay văng tục

Đăng bởi: __Devil_Hell__

93 - 16 - 1

Mong mọi người đọc và nhân xét. Hay thì khen, dở thì cứ thẳng tay chửi chê, như vậy con

Đăng bởi: __Devil_Hell__

18986 - 1304 - 37

Đây là tác phẩm thứ ba lãng n xẹt của con Min :>>> ... Mại dô mại dô bà con êi... Mời mọi

Đăng bởi: __Devil_Hell__

12183 - 1012 - 64

Đây là tác phẩm đầu tay và là tác phẩm nhổm nhất, xàm nhất của con Min :> Mời mọi người