Truyện của __Eliash__

Đăng bởi: __Eliash__

166 - 106 - 6

Tên truyện: Xuyên nhanh: Ta cùng vai ác sống nương tựa lẫn nhau Tên Hán Việt: Ngã hòa phản phái tương

Đăng bởi: __Eliash__

69 - 38 - 6

Hán Việt: Ngã dữ ảnh đế đàm luyến ái Tác giả: Tiếu Giai Nhân Tình trạng convert : Hoàn thành 62 chương Tình