Truyện của __Ming__

Đăng bởi: __Ming__

2 - 0 - 3

Tên gốc: Nam chủ kì thực bất hảo đương a. Thể loại : Cổ trang, trùng sinh, ân oán giang hồ,

English Quote

Writing

Đăng bởi: __Ming__

17 - 2 - 13

Đây là quote do mình đi nhặt ở mọi nơi về. Đa số là quote tiếng Anh thôi Một câu cũng