Truyện của __Silver__

Đăng bởi: __Silver__

48433 - 2757 - 56

Cuộc sống là một con đường, nơi mà những kẻ ngu ngơ lạc bước. * Cảnh báo: truyện có nhiều tình

Đăng bởi: __Silver__

529 - 119 - 8

Hữu duyên không cách tránh, vô duyên mỏi mắt tìm.