Truyện của __Silver__

Đăng bởi: __Silver__

3122 - 508 - 21

Hữu duyên không cách tránh, vô duyên mỏi mắt tìm.

Đăng bởi: __Silver__

56877 - 3464 - 62

Cuộc sống là một con đường, nơi mà những kẻ ngu ngơ lạc bước. * Khuyến cáo độ tuổi: 15+. (Khuyến

Đăng bởi: __Silver__

175 - 52 - 4

Những câu truyện linh dị vẫn đang được viết tiếp.