Truyện của __Silver__

Đăng bởi: __Silver__

577 - 123 - 7

Những câu truyện linh dị vẫn đang được viết tiếp.

Đăng bởi: __Silver__

3753 - 613 - 21

Hữu duyên không cách tránh, vô duyên mỏi mắt tìm.

Đăng bởi: __Silver__

60739 - 3652 - 62

Cuộc sống là một con đường, nơi mà những kẻ ngu ngơ lạc bước. * Khuyến cáo độ tuổi: 15+. (Khuyến