Truyện của ___Flo___

Đăng bởi: ___Flo___

42 - 10 - 1

"Kìa những kẻ dị nhân...cuộc sống của các ngươi đã được định đoạt bị giam cầm trong những cuộc thí