Truyện của ___Yui___Dragneel___

Đăng bởi: ___Yui___Dragneel___

1798 - 81 - 4

Bối cảnh: Vẫn ở Magnolia Couple sẽ là con của các cặp Nalu, Gruvia, Jelza, Zervis, Gale, Stingno, Bixlis,. . .

Đăng bởi: ___Yui___Dragneel___

4197 - 242 - 5

Lần đầu Yui thử viết truyện thời Edo, nếu có gì sai thì mong mina giúp đỡ. Không đọc chùa

Đăng bởi: ___Yui___Dragneel___

139 - 18 - 6

Đơn giản chỉ vì thư viện ảnh trong máy quá tải nên sẻ bớt sang wattpad Thứ nhất: Đây là thư

Đăng bởi: ___Yui___Dragneel___

13643 - 103 - 3

"Đến bao giờ anh mới tha cho tôi" "Tôi sẽ tha cho em cho đến khi em chết " "!!!! Anh đang

Đăng bởi: ___Yui___Dragneel___

7162 - 328 - 8

Đây là fis thứ 2 em viết, mina ủng nhiệt tình nha. Mong mina KHÔNG đọc chùa hay đem truyện

Đăng bởi: ___Yui___Dragneel___

2256 - 144 - 3

Đây là fic thứ 5 em vít mina ủng hộ nha ~Nya~ Không đọc chùa hay cắp truyện của em đi

Đăng bởi: ___Yui___Dragneel___

625 - 48 - 2

Yui.....Chẳng có gì muốn nói hết, mời mina vào truyện tự hỉu

Đăng bởi: ___Yui___Dragneel___

73607 - 3176 - 19

Em mới viết , nếu dở thì mọi người xin đừng chù em nha

Đăng bởi: ___Yui___Dragneel___

19587 - 588 - 7

Đây là fis 3 mà Yui vít, mina-san hãy ủng hộ Yui nha Mọi người đa số toàn viết Lucy

Đăng bởi: ___Yui___Dragneel___

10045 - 418 - 5

Khung cảnh/Thời gian: Học viện Fairy Tail / Hiện đại Anh: Hotboy số 1 của trường, gia sản: là đại gia