Truyện của _________jade

Đăng bởi: _________jade

198227 - 10938 - 193

Tác giả: Diệp Trần Niên Editor&Beta: Jade Tên gốc: Thụy nhĩ ma tý khởi lai hải (có nghĩa là: ngủ, tôi bị

Đăng bởi: _________jade

2940 - 357 - 52

Tác giả: Nam Lang Yếu Giảm Phì. Editor: Jade Nguồn qt: wikidich Tình trạng: Hoàn [10.9.2019-17.9.2019] Thể loại: Đam mỹ, kinh dị, linh dị

Đăng bởi: _________jade

59476 - 4650 - 141

Tác giả: Tử Giới c68~ hết: Editor: Jade Beta: Ethyl Ether Đây là

Đăng bởi: _________jade

11 - 6 - 4

Tác giả: Jade Biên tập: JPSyothans [Warning] Có chửi bậy không viết tắt. Thể loại: Đam mỹ, đời thường, anti-social hay thổ tào

Đăng bởi: _________jade

298 - 124 - 9

Tác giả: Jade Biên tập: JPSyothans [Warning] Có chửi bậy không viết tắt. Thể loại: Đam mỹ, Đoản văn, Mê cung, Khoa học,

Đăng bởi: _________jade

905 - 299 - 31

Tác giả: Jade Biên tập: JPSyothans [Warning] Có chửi bậy không viết tắt. Thể loại: Đam mỹ, BL, trinh thám, chủ công, niên

Đăng bởi: _________jade

223 - 36 - 2

Tác giả: Thanh Khâu Thiên Dạ Editor: Jade Tình trạng edit: -đặt cọc- Độ dài: 351c + 4PN Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ,