Truyện của ___cua___

Đăng bởi: ___cua___

11837 - 2044 - 9

Tại nơi đây, khi hai cơ thể quấn lấy nhau, hoà nhập làm một cùng bạn đời mình, phần Omega

Đăng bởi: ___cua___

52018 - 5888 - 30

Jungkook và anh bạn cùng phòng của mình có một bí mật và nó không được "sạch sẽ" cho lắm. Beta:

Đăng bởi: ___cua___

46501 - 6028 - 41

in which Jungkook just want to go grocery store shopping and jimins send him an unexpected list Beta: Turquoise_1310 ❤️

Đăng bởi: ___cua___

29000 - 4022 - 25

"Hãy để em trở thành đôi mắt của anh Jiminie." Beta: Turquoise_1310 ❤️ 28082018

Đăng bởi: ___cua___

15587 - 2848 - 14

Khi Jimin và Jungkook là bạn cùng nhà và họ khinh thường nhau. Họ chỉ nhịn nhục dưới cùng một

Đăng bởi: ___cua___

6947 - 1163 - 8

Cảnh sát trưởng Jeon Jungkook và trợ lí của anh ta Park Jimin ♡ 9.9.2018 Beta: Turquoise_1310❤️

Đăng bởi: ___cua___

9014 - 1178 - 18

╚» Jikook AU «╝ credit:lipzx- Sẽ phải làm sao khi Jimin và bạn của anh ấy chơi với máy phát hiện nói

Đăng bởi: ___cua___

20796 - 3060 - 24

Khi Jungkook và Jimin đều là diễn viên mới và hợp tác cùng với nhau. Jungkook tự ghép cặp mình