Truyện của ___cua___

Đăng bởi: ___cua___

16132 - 2453 - 13

Original story belong to Taka san 🍓 09012019

Đăng bởi: ___cua___

19853 - 2346 - 18

╚» Jikook AU «╝ credit:lipzx- Sẽ phải làm sao khi Jimin và bạn của anh ấy chơi với máy phát hiện nói

Đăng bởi: ___cua___

390 - 64 - 1

❤️

Đăng bởi: ___cua___

88791 - 11909 - 37

Khi Jimin và Jungkook là bạn cùng nhà và họ khinh thường nhau. Họ chỉ nhịn nhục dưới cùng một

Đăng bởi: ___cua___

23517 - 3434 - 12

Cảnh sát trưởng Jeon Jungkook và trợ lí của anh ta Park Jimin ♡ 9.9.2018 Beta: Turquoise_1310❤️

Đăng bởi: ___cua___

51208 - 6801 - 27

"Hãy để em trở thành đôi mắt của anh Jiminie." Beta: Turquoise_1310 ❤️ 28082018

Đăng bởi: ___cua___

37131 - 4818 - 24

Khi Jungkook và Jimin đều là diễn viên mới và hợp tác cùng với nhau. Jungkook tự ghép cặp mình

Đăng bởi: ___cua___

78202 - 8507 - 41

in which Jungkook just want to go grocery store shopping and jimins send him an unexpected list 20092018 Beta: Turquoise_1310 ❤️

Đăng bởi: ___cua___

39218 - 5035 - 15

Tại nơi đây, khi hai cơ thể quấn lấy nhau, hoà nhập làm một cùng bạn đời mình, phần Omega

Đăng bởi: ___cua___

115239 - 10802 - 31

Jungkook và anh bạn cùng phòng của mình có một bí mật và nó không được "sạch sẽ" cho lắm. Beta: