Truyện của ___cua___

Đăng bởi: ___cua___

65630 - 8316 - 20

Tại nơi đây, khi hai cơ thể quấn lấy nhau, hoà nhập làm một cùng bạn đời mình, phần Omega

Đăng bởi: ___cua___

68440 - 9459 - 28

"Hãy để em trở thành đôi mắt của anh Jiminie." Beta: Turquoise_1310 ❤️ 28082018

Đăng bởi: ___cua___

175476 - 15858 - 33

Jungkook và anh bạn cùng phòng của mình có một bí mật và nó không được "sạch sẽ" cho lắm. Beta:

Đăng bởi: ___cua___

43773 - 6642 - 16

Cảnh sát trưởng Jeon Jungkook và trợ lí của anh ta Park Jimin ♡ 9.9.2018 Beta: Turquoise_1310❤️

Đăng bởi: ___cua___

1273 - 309 - 3

Đăng bởi: ___cua___

51283 - 7517 - 26

Original story belong to Taka san 🍓 09012019

Đăng bởi: ___cua___

123703 - 14182 - 48

in which Jungkook just want to go grocery store shopping and jimins send him an unexpected list 20092018 Beta: Turquoise_1310 ❤️

Đăng bởi: ___cua___

23423 - 3691 - 9

Khi lớp trưởng Jimin cần phải giữ thanh danh thật sạch sẽ, đấy là lý do vì sao anh lại

Đăng bởi: ___cua___

2123 - 283 - 1

Jimin chỉ đang cố gắng làm việc của mình, nhưng rồi lại phạm phải một sai lầm rất lớn khi

Đăng bởi: ___cua___

125284 - 15423 - 37

Khi Jimin và Jungkook là bạn cùng nhà và họ khinh thường nhau. Họ chỉ nhịn nhục dưới cùng một