Truyện của _langlang_

Đăng bởi: _langlang_

157 - 29 - 1

Đào Hướng Lâm đang cảm thấy buồn bực, cô có cái gì nổi bật? Có cái gì đẹp đẻ? Cớ

Đăng bởi: _langlang_

21797 - 2090 - 20

- "Tử Ngọc, ta không quan tâm ngươi có bao nhiêu nữ nhân, chỉ cần chừa một chỗ trống trong