Truyện của _leotorii_

Đăng bởi: _leotorii_

258 - 97 - 2

Truyện ko thơm mùi nhang nên đừng đọc chùa :)) Au : Leo Thể loại : tương lai, nhất thụ đa công

Đăng bởi: _leotorii_

17308 - 2279 - 5

Truyện ko thơm mùi nhang nên đừng đọc chùa :)) Au: Leo Thể loại: 1x1, mỹ thụ x cường mỹ công, hiện

Đăng bởi: _leotorii_

35121 - 4627 - 18

Truyện ko thơm mùi nhang nên đừng đọc chùa :)) Au: Leo Thể loại: xuyên không, hệ thống, tương lai, nhất thụ

Đăng bởi: _leotorii_

32615 - 4371 - 15

Truyện ko thơm mùi nhang nên đừng đọc chùa :)) Au: Leo Thể loại: 1x1, xuyên thư, hiện đại, mỹ thụ x

Box of Pic's

Writing

Đăng bởi: _leotorii_

16 - 2 - 1

chỉ là nơi lưu trữ những ảnh như : bìa truyện mình edit, ảnh đẹp, ảnh đam, ảnh jikook,...nói chung

Đăng bởi: _leotorii_

8938 - 1340 - 12

Truyện ko thơm mùi nhang nên đừng đọc chùa :)) Au: Leo Thể loại: HE, 1x1, tương lai, lạnh lùng tổng tài

Đăng bởi: _leotorii_

2363 - 489 - 7

Truyện ko thơm mùi nhang nên đừng đọc chùa :)) Au: Leo Thể loại: võng du, xuyên không, dị giới, 1x1, mỹ

Đăng bởi: _leotorii_

33633 - 4892 - 23

Truyện ko thơm mùi nhang nên đừng đọc chùa :)) Au: Leo Thể loại: hiện đại, hài ( tui thấy nó nhạt

Đăng bởi: _leotorii_

989 - 272 - 13

Truyện không thơm mùi nhang nên đừng đọc chùa :)) Au : Leo Thể loại : hiện đại, đời thường, 1x1, ngại

Đăng bởi: _leotorii_

8924 - 1208 - 15

Truyện ko thơm mùi nhang nên đừng đọc chùa :)) Au: Leo Thể loại: âm dương giới, 1x1, hiện đại, viễn tưởng,