Truyện của Abchzhz

Đăng bởi: Abchzhz

357 - 5 - 3

Hiện đại, hào môn chó săn công X xã súc đại thúc ôn nhuận thận trọng thụ, niên hạ, thế

Đăng bởi: Abchzhz

1243 - 39 - 7

Hiện đại tiểu thành hoàng Tiên ma thần quái, hiện đại, kỳ huyễn, chủ thụ, sảng, ngọt, chủ thụ, đạo thuật Tích

Đăng bởi: Abchzhz

112 - 7 - 1

Chửng cứu thập hoang mỹ nhân Đổi công, mỹ thụ, đoản văn, ngọt, HE Hoàn 9 tuổi + 0 lần chết lâm

Đăng bởi: Abchzhz

389 - 4 - 4

Ngã gia hữu khoáng Hiện đại, HE, tình cảm, ngọt sủng, trọng sinh, chủ công, than đá lão bản công x

Đăng bởi: Abchzhz

664 - 13 - 3

Ngã kháo yêu yêu đát thông quan đào sinh du hí Vô hạn lưu, hệ thống, sảng văn, dục vọng chiếm

Đăng bởi: Abchzhz

204 - 3 - 2

Tiểu thanh cam Hiện đại, tao lời nói không ngừng công × thẳng thắn đáng yêu thụ, điềm điềm, đoản văn ๖ۣۜHưởng

Đăng bởi: Abchzhz

156 - 4 - 2

Vòng giải trí điềm văn, chủ công, hiện đại, bị gài bẫy công vs hệ thống bài võ công thụ Nguồn:

Đăng bởi: Abchzhz

208 - 5 - 4

Hiện đại, điện cạnh, giàu nứt đố đổ vách phú nhị đại làm theo ý mình niên hạ công x

Đăng bởi: Abchzhz

1003 - 15 - 6

Đái trứ nam thần xuyên lục linh Hiện đại, công thụ song trọng sinh, tùy thân không gian, bá đạo tổng

Đăng bởi: Abchzhz

1053 - 12 - 4

Ngã liêu quá đích NPC hoạt liễu Vòng giải trí, điềm văn, võng du, bánh bao, hiện đại Tích phân: 201,380,864 Nguồn: Tấn