Truyện của Adjadv

Đăng bởi: Adjadv

495 - 145 - 16

Là tổng hợp những bức vẽ của mình. Mỗi lần một ít nha. Mong các bạn ủng hộ💝

Đăng bởi: Adjadv

299 - 97 - 16

Một số mẩu truyện tranh đi lượm lung tung về.

Đăng bởi: Adjadv

104 - 21 - 6

Ai đg viết truyện mà không có ảnh thì vào nha.💖

Đăng bởi: Adjadv

13 - 12 - 2

Em có hiểu cảm giác khi yêu mà không thể nói nên câu khó chịu như thế nào? Sao cứ

Đăng bởi: Adjadv

167 - 54 - 6

Đơn giản là về mấy chuyện xung quanh đời sống của mình thui. phốt thì đôi khi cũng có. nói

Đăng bởi: Adjadv

78 - 33 - 5

phần tiếp theo của quyển 1