Truyện của Aliceshappire

Đăng bởi: Aliceshappire

62 - 6 - 3

cấm đọc chùa =>> Đây là truyện readerx sans aus thứ 2 của mình mong mọi người ủng hộ cấm nén

Đăng bởi: Aliceshappire

129 - 9 - 5

truyện về một cô gái tên y/n xuyên vào thới giới vampireverse :333

tranh :33

Writing

Đăng bởi: Aliceshappire

372 - 75 - 14

chỉ là nơi để kheo tranh thôi :33

Đăng bởi: Aliceshappire

82 - 18 - 7

lần đầu mình viết nên có gì sai sót mội người thông cảm và chỉ dạy mình cách viết truyện