Truyện của Aliceshappire

tâm sự -_-

Writing

Đăng bởi: Aliceshappire

10 - 3 - 2

lí do mình viết cái này vì một vài lí do thế thông không nói nhiều -_-

tranh :33

Writing

Đăng bởi: Aliceshappire

415 - 103 - 17

chỉ là nơi để kheo tranh thôi :33

Đăng bởi: Aliceshappire

93 - 12 - 6

truyện về một cô gái tên y/n xuyên vào thới giới vampireverse :333

Đăng bởi: Aliceshappire

60 - 17 - 6

lần đầu mình viết nên có gì sai sót mội người thông cảm và chỉ dạy mình cách viết truyện

Đăng bởi: Aliceshappire

2 - 3 - 1

một truyện về reader và các sans aus

Đăng bởi: Aliceshappire

18 - 2 - 2

chỉ là giới thiệu oc và nhảm :33