Truyện của Aliceshappire

tranh :33

Writing

Đăng bởi: Aliceshappire

236 - 59 - 12

chỉ là nơi để kheo tranh thôi :33

Đăng bởi: Aliceshappire

10 - 2 - 2

chỉ là giới thiệu oc và nhảm :33

Đăng bởi: Aliceshappire

47 - 15 - 5

lần đầu mình viết nên có gì sai sót mội người thông cảm và chỉ dạy mình cách viết truyện

tâm sự -_-

Writing

Đăng bởi: Aliceshappire

10 - 3 - 2

lí do mình viết cái này vì một vài lí do thế thông không nói nhiều -_-