Truyện của Aliceshappire

Đăng bởi: Aliceshappire

90 - 16 - 5

lần đầu mình viết nên có gì sai sót mọi người thông cảm và chỉ dạy mình cách viết truyện

tranh :33

Writing

Đăng bởi: Aliceshappire

448 - 86 - 10

chỉ là nơi để khoe tranh thôi :33

Đăng bởi: Aliceshappire

2 - 1 - 1

mình làm cái này là để chia sẻ nhưng video mình thấy hay cho mọi người