Truyện của Always_being_bad

Đăng bởi: Always_being_bad

209 - 20 - 4

Nhận design bìa cho những ai cần ;-;)

Đăng bởi: Always_being_bad

209928 - 9729 - 90

Nghi thức-nghi lễ- spells

Đăng bởi: Always_being_bad

2384 - 455 - 24

Chỉ là tranh do mình kiếm trên mạng về và copy lại thôi......:v một số bức do mình tự vẽ:v

Xàm lờ [:

Writing

Đăng bởi: Always_being_bad

7609 - 1118 - 43

đây là cấm địa của mình :)))

Đăng bởi: Always_being_bad

4667 - 394 - 9

nghi thức, nghi lễ, spells

Đăng bởi: Always_being_bad

1306 - 176 - 8

Viết theo cảm hứng:) Không cop từ bất kì nguồn nào Truyện tớ tự nghĩ nên muốn đưa đi đâu thì hãy

Đăng bởi: Always_being_bad

247 - 27 - 1

một trò chơi nguy hiểm:))) không nên làm theo:))) nó sẽ đem lại hậu quả khó lường:)))

Đăng bởi: Always_being_bad

309 - 41 - 4

À ờ thì viết cho vui thôi '~') Cho vui thôi mà😉😉😉