Truyện của Always_being_bad

Đăng bởi: Always_being_bad

153989 - 7977 - 90

Nghi thức-nghi lễ- spells

Xàm lờ [:

Writing

Đăng bởi: Always_being_bad

2788 - 457 - 28

đây chính là nơi thể hiện độ mất dạy, bẩn thỉu, thối nát,........ Của mình:)

Đăng bởi: Always_being_bad

798 - 190 - 12

Chỉ là tranh do mình kiếm trên mạng về và coppy lại thôi......:v

Đăng bởi: Always_being_bad

119 - 24 - 1

một trò chơi nguy hiểm:))) không nên làm theo:))) nó sẽ đem lại hậu quả khó lường:)))

Đăng bởi: Always_being_bad

902 - 147 - 8

Viết theo cảm hứng:) Không cop từ bất kì nguồn nào Truyện tớ tự nghĩ nên muốn đưa đi đâu thì hãy

Đăng bởi: Always_being_bad

226 - 34 - 4

À ờ thì viết cho vui thôi '~') Cho vui thôi mà😉😉😉

Đăng bởi: Always_being_bad

196 - 38 - 6

Buồn, chán nản, đọc xin đừng khóc.......

Đăng bởi: Always_being_bad

31 - 18 - 1

nghi thức, nghi lễ, spells