Truyện của Anhtran_myt

Đăng bởi: Anhtran_myt

123417 - 1517 - 35

Anh đẹp trai, giàu có, là tổng giám đốc của một tập đoàn lớn và cô làngười con gái anh

Đăng bởi: Anhtran_myt

215239 - 1723 - 39

Sinh ra với đôi mắt âm dương, nhìn thấu các cõi. Bị lôi cuốn vào một trấn đấu pháp phá