Truyện của Annieng13

Đăng bởi: Annieng13

7337 - 115 - 2

♢ name : aimer ♢author : annie ♢ couple : all hwan ♢ category : fanfiction ♢ rating : tuỳ shot ♢ completed " ái tình

Đăng bởi: Annieng13

517 - 63 - 5

♢ name : mon sourire ♢author : annie ♢ couple : kang daniel x kim jaehwan ♢ category : se [ cân

Đăng bởi: Annieng13

72 - 10 - 1

♢ name : douleur ♢author : annie ♢ couple : howons ♢ category : fanfiction ♢ rating : PG ♢ completed " yêu nhau trao nụ

Đăng bởi: Annieng13

173 - 26 - 2

♢ name : lover ♢author : annie ♢ couple : kdn x kjh ♢ category : bá đạo tàn nhẫn công x lãnh

Đăng bởi: Annieng13

957 - 103 - 7

♢ name : instagram ♢author : annie ♢ couple : nielhwan ♢ category : fanfiction ♢ rating : 18+ ♢ on - going :

Đăng bởi: Annieng13

51 - 12 - 1

♢ name : rosé ♢author : annie ♢ couple : jung sewoon x kim jaehwan ♢ category : điềm văn , nhẹ

Đăng bởi: Annieng13

51 - 10 - 1

♢ name : endee ♢author : annie ♢ couple :pwj x kjh ♢ category : niên hạ , đam mỹ , he ,