Truyện của Annieng13

Đăng bởi: Annieng13

29 - 7 - 1

♢ name : rosé ♢author : annie ♢ couple : jung sewoon x kim jaehwan ♢ category : điềm văn , nhẹ

Đăng bởi: Annieng13

6018 - 510 - 9

♢ name : aimer ♢author : annie ♢ couple : all hwan ♢ category : fanfiction ♢ rating : tuỳ shot ♢ completed " ái tình

Đăng bởi: Annieng13

40 - 7 - 1

♢ name : douleur ♢author : annie ♢ couple : howons ♢ category : fanfiction ♢ rating : PG ♢ completed " yêu nhau trao nụ

Đăng bởi: Annieng13

346 - 48 - 5

♢ name : mon sourire ♢author : annie ♢ couple : kang daniel x kim jaehwan ♢ category : se [ cân

Đăng bởi: Annieng13

42 - 6 - 1

♢ name : a to the o ♢author : annie ♢ couple : kang daniel x kim jaehwan ♢ biến thái vặn vẹo

Đăng bởi: Annieng13

516 - 67 - 5

♢ name : instagram ♢author : annie ♢ couple : nielhwan ♢ category : fanfiction ♢ rating : 18+ ♢ on - going ' do

Đăng bởi: Annieng13

34 - 10 - 1

♢ name : ái nhân ♢author : annie ♢ couple : kdn x kjh ♢ category : bá đạo công x lãnh đạm