Truyện của Ariel_nionguyen

Đăng bởi: Ariel_nionguyen

387 - 37 - 10

Tác giả: Vũ Lạc Khinh Trần Thể loại: đam mỹ, tinh tế sảng văn, tương lai giá không, niên thượng, ấm

Đăng bởi: Ariel_nionguyen

553415 - 23962 - 164

Lưu Bình An, một thiếu niên bình thường, vì bảo vệ người nhà mà năm 13 tuổi đã gia nhập

Đăng bởi: Ariel_nionguyen

2183106 - 95259 - 140

Tác giả: Lục Dã Thiên Hạc Thể loại: đam mỹ, xuyên không, ấm áp, cung đình tranh đấu mỹ thực, miêu

Đăng bởi: Ariel_nionguyen

102374 - 2869 - 74

Ma Đạo Tổ Sư - Mặc Hương Đồng Xú

Đăng bởi: Ariel_nionguyen

146 - 4 - 1

Khi bạn của các linh hồn, những hội phù thủy và pháp sư ở vùng biển California đã cách ly