Truyện của Aum_kr

Đăng bởi: Aum_kr

18 - 0 - 1

một chút tình tiết được dựa trên tiểu thuyết 'fifty shades' (50 sắc thái) của tác giả Erika Leonard.

Đăng bởi: Aum_kr

14 - 1 - 1

by @_jikookeuphoria on ao3. v-trans by @aum_kr

Đăng bởi: Aum_kr

6 - 2 - 1

mình tìm thấy dom101 nhờ randomly recommend của panicked by chiguk. vì khá hợp gu và nội dung cực kì