Truyện của Azurenvb

Đăng bởi: Azurenvb

2614 - 100 - 15

Tên truyện: Nữ phối luôn là tự mình đa tình Tác giả: Điều Hí Quân Lâm Thiên Hạ Thể loại: tình hữu

Đăng bởi: Azurenvb

1996 - 85 - 10

Tên truyện: Hôn hôn dục thụy Tác giả: Tiểu Tiểu Tiểu Tiểu Ô Quy Thể loại: tình hữu độc chung, giới giải

Đăng bởi: Azurenvb

1783 - 85 - 9

Tên truyện: Thị sủng sinh kiều Tác giả: An Tiêu Tô Tô Thể loại: giới giải trí, trọng sinh, tình yêu và

Đăng bởi: Azurenvb

1777 - 108 - 8

Tên truyện: Sư tôn tổng cho ta lưng nồi Tác giả: Giá Danh Tự Hảo Thể loại: tình hữu độc chung,

Đăng bởi: Azurenvb

1708 - 33 - 7

Tên truyện: Bị hệ thống buộc tập thể hình làm sao bây giờ Tác giả: Thiên Lý Nhật Hòa Thể loại: hiện

Đăng bởi: Azurenvb

12402 - 350 - 10

Tên truyện: Sủng phi cự liêu Tác giả: Liễm Chu Thể loại: tình hữu độc chung, xuyên không, giới giải trí, sảng

Đăng bởi: Azurenvb

11048 - 365 - 8

Tên truyện: Công lược ác độc nữ phối Tác giả: Niên Niên Tán Phù Bình Thể loại: hệ thống, ngọt văn, mau

Đăng bởi: Azurenvb

1487 - 41 - 18

Tên truyện: Kiều hoa trưởng thành chỉ nam Tác giả: Sáp Thanh Mai Thể loại: cổ đại, chủng điền văn, trọng sinh,

Đăng bởi: Azurenvb

4132 - 133 - 9

Tên truyện: Đạo hữu, lên trời sao Tác giả: Vạn Ngôn Bất Trị Nhất Khối Tiễn Thể loại: âm soa dương thác,

Đăng bởi: Azurenvb

4665 - 150 - 8

Tên truyện: Xuyên qua chi Thanh Hà địa chủ Tác giả: Phương Tiện Diện Quân Thể loại: xuyên không, chủng điền văn,