Truyện của Azurenvb

Đăng bởi: Azurenvb

655 - 28 - 9

Tên truyện: Đạo hữu, lên trời sao Tác giả: Vạn Ngôn Bất Trị Nhất Khối Tiễn Thể loại: âm soa dương thác,

Đăng bởi: Azurenvb

2332 - 92 - 11

Tên truyện: Giới giải trí ấm manh đột kích Tác giả: Tối Ái Mai Tử Tửu Thể loại: cận thủy lâu đài,

Đăng bởi: Azurenvb

518 - 27 - 8

Tên truyện: Sư tôn tổng cho ta lưng nồi Tác giả: Giá Danh Tự Hảo Thể loại: tình hữu độc chung,

Đăng bởi: Azurenvb

1142 - 29 - 7

Tên truyện: Phong thủy đại sư không dễ làm Tác giả: Tam Thiên Si Niệm Thể loại: tình hữu độc chung, vả

Đăng bởi: Azurenvb

521 - 16 - 4

Tên truyện: Ngươi như thế nào liêu bất động Tác giả: Thính Nhứ Thể loại: hiện đại, tình hữu độc chung, ngọt Nhân

Đăng bởi: Azurenvb

3783 - 180 - 8

Tên truyện: Công lược ác độc nữ phối Tác giả: Niên Niên Tán Phù Bình Thể loại: hệ thống, ngọt văn, mau

Đăng bởi: Azurenvb

2546 - 111 - 8

Tên truyện: Xuyên qua chi Thanh Hà địa chủ Tác giả: Phương Tiện Diện Quân Thể loại: xuyên không, chủng điền văn,

Đăng bởi: Azurenvb

617 - 55 - 9

Tên truyện: Thị sủng sinh kiều Tác giả: An Tiêu Tô Tô Thể loại: giới giải trí, trọng sinh, tình yêu và

Đăng bởi: Azurenvb

597 - 8 - 7

Tên truyện: Bị hệ thống buộc tập thể hình làm sao bây giờ Tác giả: Thiên Lý Nhật Hòa Thể loại: hiện

Đăng bởi: Azurenvb

524 - 14 - 10

Tên truyện: Hôn hôn dục thụy Tác giả: Tiểu Tiểu Tiểu Tiểu Ô Quy Thể loại: tình hữu độc chung, giới giải