Truyện của Bangtanboyskiko

Đăng bởi: Bangtanboyskiko

3 - 2 - 2

Truyện mang màu sắc hơi kinh dị, không dành cho các ông các mẹ yếu tim Chỉ mang tính chất ảo

Đăng bởi: Bangtanboyskiko

323 - 60 - 11

Jimin:"xin lỗi thấy chứ cái bản mặt thầy ai mà dám yêu" Jk:"xin lỗi em chứ có yêu cx ko yêu