Truyện của Bangtanboyskiko

Đăng bởi: Bangtanboyskiko

54 - 12 - 6

"Thầy ơi! Thầy đổ em chưa" đó là câu hỏi mà ngày nào tôi cũng hỏi mà chua bao giờ