Truyện của Bangtanboyskiko

Góc riêng

Writing

Đăng bởi: Bangtanboyskiko

1 - 0 - 1

Cuộc đời và tâm sự của một đứa ARMY

Đăng bởi: Bangtanboyskiko

218 - 28 - 8

Jimin:"xin lỗi thấy chứ cái bản mặt thầy ai mà dám yêu" Jk:"xin lỗi em chứ có yêu cx ko yêu