Truyện của Bangtanlovee06

Đăng bởi: Bangtanlovee06

408 - 77 - 11

Tôi là một cô pé tóc xù xấu xí, là trung tâm những lời xỉa xói của mọi người, là

Đăng bởi: Bangtanlovee06

583 - 95 - 13

Đã ai từng đơn phương một người chưa? Khi đơn phương thì cảm thấy như thế nào? Ta đâu thể