Truyện của Bangtanlovee06

Đăng bởi: Bangtanlovee06

699 - 97 - 13

Đã ai từng đơn phương một người chưa? Khi đơn phương thì cảm thấy như thế nào? Ta đâu thể

Đăng bởi: Bangtanlovee06

464 - 78 - 12

Tôi là một cô pé tóc xù xấu xí, là trung tâm những lời xỉa xói của mọi người, là