Truyện của Bebjwin

Đăng bởi: Bebjwin

59904 - 4755 - 43

-Lần đầu chúng ta là người yêu của nhau, một mối tình không màng đến thân phận. -Lần hai

Đăng bởi: Bebjwin

28526 - 2332 - 28

Tác giả: Phong Lộng Thể

Đăng bởi: Bebjwin

27779 - 2244 - 17

Lãnh cung Tác giả: Wawa (娃娃) Thể loại: Cổ trang, ôn nhu hoàng đế công, thụ

Đăng bởi: Bebjwin

32970 - 1902 - 29

Văn án : - Em và anh , không cần định mệnh để gắn kết .Chỉ cần có đứa con này

Đăng bởi: Bebjwin

841 - 83 - 1

Oneshot chào mừng sn Jungkookie trễ . Mãi VKook 1 tình yêu !!!

Đăng bởi: Bebjwin

712 - 46 - 2

Văn án : Trong một nhà kho đầy bụi bặm, có ba người trong đó nhưng lại hai thế giới

Đăng bởi: Bebjwin

8522 - 1127 - 82

Không có dấu vết nào có thể tìm ra máy bay bị nạn của cha nuôi, quân đoàn lính đánh thuê

Đăng bởi: Bebjwin

509921 - 41186 - 106

-Tác giả: Yên Thị -Thể loại: nhất thụ nhất công, xã hội đen bá đạo