Truyện của Becamtieuquy

Đăng bởi: Becamtieuquy

1309 - 61 - 11

Phần 1 mị hoàn thành rồi!! Phần 1 là về cả nhóm còn P2 là của các con nhé

Đăng bởi: Becamtieuquy

14235 - 450 - 42

Các học viên phải hát hay thì mới đc vào học viện này, những nhân vật thường đc xuất hiện

Đăng bởi: Becamtieuquy

7936 - 334 - 36

Rin, Miku, Gumi, Len, Mikuo và Gumiya là những sát thủ trong truyền thuyết đc 2 bang Demons và Monster

Đăng bởi: Becamtieuquy

6777 - 446 - 17

Y/N có 1 quá khứ không tốt đẹp gì so với những ng xung quanh mình! Cô đã gánh chịu