Truyện của Beloveran_

Đăng bởi: Beloveran_

85169 - 1992 - 93

Thể loại: Hiện đại, hào môn thế gia, quân nhân, thanh mai trúc mã, gương vỡ lại lành, sạch, sủng,

Đăng bởi: Beloveran_

1389376 - 33255 - 136

Nàng là người xảo trá đồng thời cũng là người vô tâm vô tình. Hắn là đế vương lãnh huyết bá

Đăng bởi: Beloveran_

54059 - 1157 - 40

Topic trích dẫn do mình tổng hợp lại những câu nói thương hiệu của các soái ca, soái tỷ nha.

Đăng bởi: Beloveran_

307084 - 11037 - 121

Nàng là Dạ Sát, Hắc Ám Chi Vương, tính tình cuồng vọng bá đạo không tim không phổi, gian xảo

Đăng bởi: Beloveran_

5438 - 325 - 14

"Cô nhóc, đời này em đừng hòng thoát khỏi tay tôi. Thế giới tăm tối của em, từ nay về