Truyện của Binhannhansinh

Đăng bởi: Binhannhansinh

666 - 13 - 2

】《 phong thần chi ta không là nhân vật phản diện người qua đường Giáp 》封神之我不是反派路人甲 Tác giả: lạc sát mộng

Đăng bởi: Binhannhansinh

603 - 7 - 2

Phong thần chi phượng sách Đắc Kỷ 封神之凤策妲己 Tác giả: Lạc Sát Mộng Văn án: Đầu năm nay làm phượng hoàng đều khó như

Đăng bởi: Binhannhansinh

653 - 3 - 5

Thái tử phi rất bận Hán Việt: Thái tử phi ngận mang Tác giả: Nguyên Nguyệt Nguyệt Bán Tình trạng: Hoàn Thể loại: Nguyên

Đăng bởi: Binhannhansinh

1318 - 30 - 4

Nguồn: http://www.tangthuvien.vn/forum/showthread.php?t=106672&page=340 Edit: binhannhasinh Văn án Sóc Phong: ngươi như vậy có hay không có chút bất nhã? Hoa Ngọc Ảnh: Cho dù ta

Đăng bởi: Binhannhansinh

490 - 18 - 11

Tác giả: Bách Lý Băng Yên Tình trạng: đang ra (gần kết thúc ) Văn án: bổn văn chuẩn bị tham gia hoạt

Đăng bởi: Binhannhansinh

428 - 18 - 7

TỪ MẪU CHI TÂM [ TỔNG] Tác giả: Bách Lý Băng Yên Tình trạng: đang ra & EDITING [hố sâu hun hút] Edit:

Đăng bởi: Binhannhansinh

365 - 0 - 2

Văn án Nàng là Kim Tam Thuận , nàng nên vì Kim

Đăng bởi: Binhannhansinh

31061 - 664 - 15

Nữ xứng không trộn lẫn ( mau xuyên ) Tác giả: Phong Lưu Thư Ngốc Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Cổ

Đăng bởi: Binhannhansinh

345 - 4 - 9

Ngoại Trưởng Võng Hồng Nhân Sinh Tác giả: Nguyên Nguyệt Nguyệt Bán Tình trạng: Hoàn thành Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Tương