Truyện của Blackjade123

Chết Tâm

Writing

Đăng bởi: Blackjade123

18 - 6 - 1

" Là anh sai anh không nhận ra tình yêu cao đẹp của em . Lam Lam cuộc đời này nếu

Đăng bởi: Blackjade123

142900 - 4707 - 44

Một số lưu ý trước khi đọc truyện này 1. Đây là truyện NP sẽ có H+++ ai không đọc