Truyện của Blackjade123

Đăng bởi: Blackjade123

241513 - 7419 - 47

Một số lưu ý trước khi đọc truyện này 1. Đây là truyện NP sẽ có H+++ ai không đọc

Chết Tâm

Writing

Đăng bởi: Blackjade123

107 - 13 - 1

" Là anh sai anh không nhận ra tình yêu cao đẹp của em . Lam Lam cuộc đời này nếu