Truyện của Blushepp

Đăng bởi: Blushepp

6116 - 224 - 4

- tổng hợp những oneshot nửa ngọt nửa mặn của perthsaint & aepete.

crush

Writing

Đăng bởi: Blushepp

78 - 10 - 2

[namkook]

Đăng bởi: Blushepp

2297 - 379 - 13

"sao cậu biết tôi là trai?" "tôi cùng lớp anh đó ngáo ạ." ↪một câu chuyện xảy ra khi namjoon chuyển vào

Đăng bởi: Blushepp

1882 - 241 - 14

"sao anh gay khiếp vậy?" "tôi chỉ gay vì cậu thôi, ngốc ạ."

Đăng bởi: Blushepp

2753 - 373 - 13

- demo: [hoseok: ọe mình xấu vcl yunki: hẮT XÌ hoseok: ủa sao tự dưng hắt xì vậy yunki: anh bị dị ứng

Đăng bởi: Blushepp

58591 - 2287 - 26

"perth... thích anh phải không?"