Truyện của Blushepp

Đăng bởi: Blushepp

2637 - 315 - 14

"sao anh gay khiếp vậy?" "tôi chỉ gay vì cậu thôi, ngốc ạ."

Đăng bởi: Blushepp

8251 - 263 - 4

- tổng hợp những oneshot nửa ngọt nửa mặn của perthsaint & aepete.

Đăng bởi: Blushepp

63941 - 2442 - 26

"perth... thích anh phải không?"

crush

Writing

Đăng bởi: Blushepp

159 - 15 - 2

[namkook]

Đăng bởi: Blushepp

3210 - 463 - 13

- demo: [hoseok: ọe mình xấu vcl yunki: hẮT XÌ hoseok: ủa sao tự dưng hắt xì vậy yunki: anh bị dị ứng

Đăng bởi: Blushepp

4247 - 689 - 13

"sao cậu biết tôi là trai?" "tôi cùng lớp anh đó ngáo ạ." ↪một câu chuyện xảy ra khi namjoon chuyển vào