Truyện của Boggu143

Đăng bởi: Boggu143

396239 - 4186 - 40

Có khá nhiều bạn muốn mình viết tiếp bộ nay nên mình quyết định sẽ viết tiếp, tuy nhiên cảm

Đăng bởi: Boggu143

51963 - 1073 - 11

Lưu Tiểu Bối là con gái của một gia đình giàu có và đứng đầu Đế Đô. Vì là