Truyện của Bongtra

Đăng bởi: Bongtra

598 - 124 - 14

lớp 7A1 sắp bị chia xa và mở 1 bữa tiệc trước khi đi , truyện gì kinh dị sẽ

trả test

Writing

Đăng bởi: Bongtra

427 - 88 - 11

Trả test thôi nhé , nhưng thích thì cũng có thể vào xem hình anime nha

Đăng bởi: Bongtra

189 - 52 - 4

mọi người zô đặt tranh nhoé

Đăng bởi: Bongtra

8 - 7 - 2

cuộc sống nhạt quá , đổ thêm tí máu cho nó sắc màu :>

Đăng bởi: Bongtra

3602 - 1161 - 63

Góp ý dùm ta phát , chả biết có ai góp ý không nhỉ .... đợi..... vẫn đợi... đợi ...