Truyện của Caokhin

Đăng bởi: Caokhin

13588 - 1471 - 18

Thể loại: hiện đại, linh dị thần quái, hài, sảng văn, ngụy sư đồ, lãnh khốc muộn tao công x

Đăng bởi: Caokhin

399 - 34 - 1

Thể loại: đô thị tình duyên, tình hữu độc chung, võng du toàn tức, ngọt hài, ngụy cưới trước yêu

Đăng bởi: Caokhin

1064 - 62 - 1

Thể loại: hiện đại - huyền huyễn - sinh tử - 1x1 - HE (89+5PN) Nguồn: Tận Thế ing -

Đăng bởi: Caokhin

5188 - 561 - 7

Tiên Sinh Đoán Mệnh Sao? Thính Thuyết Ngã Thị Hắc Sơn Lão Yêu Thể loại: linh dị thần quái, lệ chí

Đăng bởi: Caokhin

766 - 94 - 1

Thể loại: ảo tưởng không gian - mỹ thực - võng hồng (62+2) Nguồn: Tận Thế ing - Edit: Cáo Khìn

Đăng bởi: Caokhin

3370 - 231 - 4

Văn án: Vừa tỉnh dậy thì quay về ngày đầu tiên mạt thế ập đến, có được cơ hội trọng

Đăng bởi: Caokhin

1590 - 89 - 3

có 3 phần, List đang đào & sắp đào, nếu mn muốn giới thiệu truyện cho t edit, thì có

Đăng bởi: Caokhin

432 - 51 - 1

Ý kiến của riêng t về chuyển ver, đọc kỹ hơn trong phần chi tiết nha

Đăng bởi: Caokhin

2381 - 252 - 4

Thể loại: hiện đại - cường cường - dị năng - 1x1- HE Nguồn: Hạ Nguyệt - Edit: Cáo Khìn -

Đăng bởi: Caokhin

469 - 34 - 1

Thể loại: hệ liệt, khoa học viễn tưởng, giới giải trí, ngọt, tinh tế, ABO Nguồn: Tận Thế ing/hoiquaytay - Edit: