Truyện của Chamwink2005

Đăng bởi: Chamwink2005

4233 - 242 - 20

•Tôi là Jihoon còn anh là Woojin • Seong Woo là anh họ Jihoon • Hwi và Jinyoung là bạn cùng

Đăng bởi: Chamwink2005

3371 - 375 - 17

Đây chỉ là câu chuyện mình viết do tưởng tượng của mình thoii ạ không cố ý súc phạm ai