Truyện của Choufleurrr

Đăng bởi: Choufleurrr

206 - 27 - 1

Tất cả truyện cổ tích đều bắt đầu bằng một lời nguyền. Tao và mày cũng vậy. Chúng ta, sẽ

Đăng bởi: Choufleurrr

249 - 31 - 3

mấy đoạn chuyện cũ vì nhiều lí do phải dừng lại hoặc chưa viết tiếp được. những thứ bỏ thì

Đăng bởi: Choufleurrr

414 - 56 - 1

Dù sao cũng chỉ là một nửa câu chuyện cổ tích

Đăng bởi: Choufleurrr

1530 - 272 - 11

Đây là câu chuyện kể về hai con người, một không kính già, một không yêu trẻ, và quá trình

Chuyện cũ

Writing

Đăng bởi: Choufleurrr

4581 - 476 - 19

Đây là một câu chuyện cũ từ hai mươi năm trước.

Đăng bởi: Choufleurrr

2394 - 348 - 8

Người Hoàng đế yêu nhất mãi mãi không bao giờ là Hoàng hậu.