Truyện của Clayisthebest25

Đăng bởi: Clayisthebest25

108 - 12 - 4

Lần này,mình sẽ tham khảo một chút yếu tố lịch sử và thần thoại để tạo Servant.Nhưng khi viết sẽ

Đăng bởi: Clayisthebest25

735 - 69 - 30

Lần này,cuộc chiến chén thánh lần XX sẽ được tổ chức tại thủ đô Pháp.Nhưng có một điều cuộc chiến