Truyện của Clayisthebest25

Đăng bởi: Clayisthebest25

683 - 55 - 16

Lần này,mình sẽ tham khảo một chút yếu tố lịch sử và thần thoại để tạo Servant.Nhưng khi viết sẽ

Đăng bởi: Clayisthebest25

467 - 70 - 24

"Con người khi chết họ sẽ chọn gì?" "Dĩ nhiên là linh hồn rồi con ạ." "Còn các vị anh hùng thì