Truyện của Cuixing

Đăng bởi: Cuixing

11969 - 944 - 14

[Hoàn] Hàng xóm Tên gốc: 邻居 (Lân cư) --------------- Tác giả: Thanh Đoan (青端) Raw: ๖ۣۜKho ๖ۣۜTàng ๖ۣۜĐam ๖ۣۜMỹ - ๖ۣۜFanfic Editor: Dú Độ dài: 13

Đăng bởi: Cuixing

39732 - 1843 - 24

[Hoàn] Người yêu hỡi, hãy "đánh dấu" em đi Tên gốc: 亲爱的, 请标记我吧 --------------- Tác giả: Lạc Nguyệt Thiển (洛玥浅) Raw: ๖ۣۜKho ๖ۣۜTàng ๖ۣۜĐam

Đăng bởi: Cuixing

329 - 37 - 15

[Đào hố] Toái ngọc đầu châu Tên gốc: 碎玉投珠 (Toái ngọc đầu châu) Tác giả: Bắc Nam (北南) Editor: Dú Độ dài: 62 chương

Đăng bởi: Cuixing

1405 - 86 - 43

[Đang edit] Yêu một kẻ ngốc Tên gốc: 你却爱着一个傻逼 --------------- Tác giả: Thủy Thiên Thừa (水千丞) Editor: Vacory (1 - 3; 59 - 63)

Đăng bởi: Cuixing

144296 - 6907 - 115

Độ dài: 92 chương chính văn + 3 chương phiên ngoại (mỗi PN gồm nhiều phần) Thể loại: Hiện đại đô

Đăng bởi: Cuixing

16466 - 1293 - 24

[Hoàn] Tôi có thể nuốt đầu ngài không ạ? Tên gốc: 我可以吞掉您的脑袋吗? --------------- Tác giả: Mộng Trung Đại Chùy (梦中大锤) Raw: ๖ۣۜKho ๖ۣۜTàng ๖ۣۜĐam

Đăng bởi: Cuixing

145 - 8 - 1

[Hoàn] Mr. Hoàng Đậu Tên gốc: 黄豆先生 (Hoàng Đậu tiên sinh) --------------- Tác giả: Thiết Sắt Đồng Bà (铁瑟铜琶) Nguồn: Tại đây Editor: Dú Độ

Đăng bởi: Cuixing

101909 - 4478 - 18

Độ dài: 8 chương chính văn + 8 chương phiên ngoại Thể loại: Dịu dàng tri kỷ thúc thúc công

Đăng bởi: Cuixing

18148 - 1422 - 18

[Đào hố] Truyện đạo văn hại chết người Tên gốc: 盗版文章害死人 (Đạo bản văn chương hại tử nhân) --------------- Tác giả: Tiểu Tả

Đăng bởi: Cuixing

40370 - 2095 - 35

Thể loại: Hiện đại đô thị, oan gia, vui vẻ Độ dài: 34 chương CẤM REPOST VÀ CHUYỂN VER. Chỉ đăng tại wordpress: