Truyện của Cuixing

Đăng bởi: Cuixing

1244 - 118 - 11

Độ dài: 10 chương Thể loại: Đoản văn, hiện đại đô thị, nhẹ nhàng, ấm áp, thầm mến, ngọt văn, HE. Truyện

Đăng bởi: Cuixing

3643 - 225 - 19

Thể loại: Hiện đại, võng phối, vườn trường, thầm mến cả hai phía, ôn nhu công x nội liễm thụ,

Đăng bởi: Cuixing

16341 - 743 - 35

Thể loại: Hiện đại đô thị, oan gia, vui vẻ Độ dài: 34 chương Chỉ đăng tại wordpress: https://kjchild.wordpress.com/2016/01/19/du-an-di-tren-may-nhin-xuong-may/ và wattpad này.

Đăng bởi: Cuixing

90801 - 3731 - 113

Độ dài: 92 chương chính văn + 3 chương phiên ngoại (mỗi PN gồm nhiều phần) Thể loại: Hiện đại đô

Đăng bởi: Cuixing

63102 - 2689 - 18

Độ dài: 8 chương chính văn + 8 chương phiên ngoại Thể loại: Dịu dàng tri kỷ thúc thúc công

Đăng bởi: Cuixing

376 - 28 - 2

Thể loại: Đoản văn, hiện đại đô thị, thoải mái, ngọt ngào Chỉ đăng tại wordpress: https://kjchild.wordpress.com/2016/01/12/hoan-mau-de-dich-vu-chuyen-phat-nhanh/ và wattpad này.

Đăng bởi: Cuixing

453 - 38 - 2

Thể loại: Đoản văn, hiện đại đô thị, thoải mái, ngọt ngào, tình hữu độc chung Chỉ đăng tại wordpress: https://kjchild.wordpress.com/2016/01/18/hoan-ong-chu-sieu-thi-ngoc-nghech/