Truyện của Cuixing

Đăng bởi: Cuixing

977 - 15 - 35

Thể loại: Hiện đại đô thị, oan gia, vui vẻ Độ dài: 34 chương Chỉ đăng tại wordpress: https://kjchild.wordpress.com/2016/01/19/du-an-di-tren-may-nhin-xuong-may/ và wattpad này.

Đăng bởi: Cuixing

110 - 16 - 2

Thể loại: Đoản văn, hiện đại đô thị, thoải mái, ngọt ngào, tình hữu độc chung Chỉ đăng tại wordpress: https://kjchild.wordpress.com/2016/01/18/hoan-ong-chu-sieu-thi-ngoc-nghech/

Đăng bởi: Cuixing

22178 - 1104 - 103

Độ dài: 92 chương chính văn + 3 chương phiên ngoại (mỗi PN gồm nhiều phần) Thể loại: Hiện đại đô

Đăng bởi: Cuixing

355 - 41 - 11

Độ dài: 10 chương Thể loại: Đoản văn, hiện đại đô thị, nhẹ nhàng, ấm áp, thầm mến, ngọt văn, HE. Truyện

Đăng bởi: Cuixing

1201 - 100 - 19

Thể loại: Hiện đại, võng phối, vườn trường, thầm mến cả hai phía, ôn nhu công x nội liễm thụ,

Đăng bởi: Cuixing

22418 - 869 - 10

Độ dài: 8 chương chính văn + 8 chương phiên ngoại Thể loại: Dịu dàng tri kỷ thúc thúc công

Đăng bởi: Cuixing

108 - 15 - 2

Thể loại: Đoản văn, hiện đại đô thị, thoải mái, ngọt ngào Chỉ đăng tại wordpress: https://kjchild.wordpress.com/2016/01/12/hoan-mau-de-dich-vu-chuyen-phat-nhanh/ và wattpad này.