Truyện của Daruma_team

Đăng bởi: Daruma_team

48 - 11 - 1

Tất cả các Event của Daruma Team đều ở đây, hãy theo dõi và vui chơi cùng chúng tớ nhé Đến

Đăng bởi: Daruma_team

114 - 30 - 7

Mỗi con người đều có một giấc mơ Mỗi giấc mơ đều ẩn giấu một loại may mắn Và, nếu không thể

Đăng bởi: Daruma_team

29 - 10 - 4

Khu nhà chung của các Daru~~ Không phận sự miễn vào

Đăng bởi: Daruma_team

16 - 3 - 1

Nơi cư trú của các Collector cũng như là một Collect Shop 🍀🍀