Truyện của Dazaiosamu1961995

Đăng bởi: Dazaiosamu1961995

185 - 57 - 12

Cre: by me. Xin đừng mang đi đâu! Nội dung: Nói chung chung là những câu chuyện nhỏ xíu (có lẽ)

Đăng bởi: Dazaiosamu1961995

1042 - 117 - 4

Thiết nghĩ nếu dazai là yan thì thế nào? Vì không ai viết cho đọc nên phải tự viết thôi.