Truyện của Dazaiosamu1961995

Đăng bởi: Dazaiosamu1961995

594 - 67 - 4

Thiết nghĩ nếu dazai là yan thì thế nào? Vì không ai viết cho đọc nên phải tự viết thôi.