Truyện của Dazaiosamu1961995

Đăng bởi: Dazaiosamu1961995

277 - 39 - 4

Thiết nghĩ nếu dazai là yan thì thế nào? Vì không ai viết cho đọc nên phải tự viết thôi.