Truyện của Demieres_thed

Đăng bởi: Demieres_thed

32 - 6 - 2

một người bạn đích thực là người chấp nhận quá khứ, ủng hộ hiện tại và cổ vũ cho tương

Đăng bởi: Demieres_thed

1 - 0 - 1

xin chào, đây là demiéres the disapointed cùng một loạt ảnh chế mang tính chất "NHẠT" là trên hết.

Đăng bởi: Demieres_thed

6 - 0 - 1

lisztomania (n.): nhu cầu nghe nhạc mọi lúc mọi nơi / made by demiéres /