Truyện của Doc_nhat

Đăng bởi: Doc_nhat

67571 - 6868 - 44

Vào một ngày đẹp trời nào đó, ở một nơi nào đó, bạn nữ tác giả đây bỗng trỗi dậy

Đăng bởi: Doc_nhat

198 - 23 - 1

Cái gì là Hokage? Cái gì là Konoha? Ta không biết, cũng không cần biết, mấy vấn đề này sau khi trở