Truyện của Dragonsparkling

Đăng bởi: Dragonsparkling

60849 - 4641 - 67

Sonoda Kaido, 18 tuổi, một kẻ có tâm hồn tốt không chấp nhận cái ác nhưng vì không có sức