Truyện của Dragonsparkling

Đăng bởi: Dragonsparkling

55754 - 4407 - 64

Sonoda Kaido, 18 tuổi, một kẻ có tâm hồn tốt không chấp nhận cái ác nhưng vì không có sức