Truyện của Dualeokhongngot

Đăng bởi: Dualeokhongngot

145469 - 12285 - 84

- Chủ thụ, cổ trang , thụ xuyên - Tác giả : Dualeokhongngot - Tình trạng : 76 chương + 7

Đăng bởi: Dualeokhongngot

64441 - 7088 - 91

- chủ thụ, cổ trang - Hệ liệt xuyên việt ta kiếm được lão công cường tráng - tác giả : Dualeokhongngot

Giấc Mơ

Writing

Đăng bởi: Dualeokhongngot

75 - 9 - 1

Truyện viết từ giấc mơ của chính mình yêu cầu bình luận không phản cảm. Mình mơ rất nhiều nhưng

Đăng bởi: Dualeokhongngot

114042 - 9526 - 61

- Thú nhân thế giới, dị thế, sinh tử văn - Chủ thủ, 1x1, thụ xuyên - Tác giả : Dualeokhongngot Văn

Đăng bởi: Dualeokhongngot

300 - 60 - 7

- Chủ công, phản xuyên -Tác giả : Dualeokhongngot ( Truyện tự viết cầu không bê đi lung tung) - Hệ

Sát Phạt

Writing

Đăng bởi: Dualeokhongngot

336 - 64 - 20

- Chủ công, mạt thế zombie - Tác giả : Dualeokhongngot và Yiboncaca Trình Dật Miên, thanh niên 3 tốt mới