Truyện của Dualeokhongngot

Giấc Mơ

Writing

Đăng bởi: Dualeokhongngot

132 - 11 - 1

Truyện viết từ giấc mơ của chính mình yêu cầu bình luận không phản cảm. Mình mơ rất nhiều nhưng

Đăng bởi: Dualeokhongngot

146852 - 11659 - 61

- Thú nhân thế giới, dị thế, sinh tử văn - Chủ thủ, 1x1, thụ xuyên - Tác giả : Dualeokhongngot Văn

Đăng bởi: Dualeokhongngot

196687 - 15459 - 84

- Chủ thụ, cổ trang , thụ xuyên - Tác giả : Dualeokhongngot - Tình trạng : 76 chương + 7

Đăng bởi: Dualeokhongngot

7997 - 1181 - 65

- Chủ công, phản xuyên -Tác giả : Dualeokhongngot ( Truyện tự viết cầu không bê đi lung tung) - Hệ

Sát Phạt

Writing

Đăng bởi: Dualeokhongngot

369 - 64 - 20

- Chủ công, mạt thế zombie - Tác giả : Dualeokhongngot và Yiboncaca Trình Dật Miên, thanh niên 3 tốt mới

Đăng bởi: Dualeokhongngot

121120 - 10623 - 91

- chủ thụ, cổ trang - Hệ liệt xuyên việt ta kiếm được lão công cường tráng - tác giả : Dualeokhongngot