Truyện của Dyniz_shamol

Đăng bởi: Dyniz_shamol

1456 - 305 - 15

JeiKei có nuôi một bé mèo. Bé mèo này lại đặc biệt không như những bé mèo khác. Bé tên Taehiong. [!] OOC #1