Truyện của Eastaughffe

vảy bạc

Writing

Đăng bởi: Eastaughffe

1156 - 145 - 4

tôi chỉ biết mình yêu em rất nhiều, nhiều hơn bọt trắng thủy triều đem về bờ; nhiều hơn ngọc

Đăng bởi: Eastaughffe

517 - 75 - 1

Ả hầu gái lén lút mò vào phòng đọc sách của bá tước Ceorlatun, lại tình cờ thấy được quyển

charientism

Writing

Đăng bởi: Eastaughffe

298 - 27 - 3

and yet i thought love was eternal. cover by Nineteenth @psayche

mật đỏ

Writing

Đăng bởi: Eastaughffe

4343 - 804 - 14

em có muốn cùng ta nhảy một điệu waltz nơi mật ngọt mang màu đỏ thẫm chết người? highest ranking: #44

trăng đen

Writing

Đăng bởi: Eastaughffe

701 - 74 - 3

tôi thấy hình bóng mình vỡ tan dưới đôi mắt ấy; trăng đen chảy dài trên tấm lưng trần highest ranking: #9