Truyện của Exo_lbts_ilu

Đăng bởi: Exo_lbts_ilu

56 - 9 - 3

Mời đọc

Đăng bởi: Exo_lbts_ilu

250 - 42 - 9

Cùng nhau suy luận Cùng nhau điều tra nào Let gâu

Đăng bởi: Exo_lbts_ilu

314 - 72 - 15

one shot có ý tưởng là viết hôi Đam, bách hợp

Đăng bởi: Exo_lbts_ilu

684 - 83 - 19

Thể loại lần đầu viết mong mọi người không chê

Đăng bởi: Exo_lbts_ilu

98 - 30 - 7

Muốn biết thì bấm vào

Đăng bởi: Exo_lbts_ilu

255 - 30 - 9

Tôi là Kim Seok Jin từ nhỏ đã sống với mẹ, nhưng không may khi chỉ vừa mới vào cấp

Đăng bởi: Exo_lbts_ilu

31 - 12 - 6

Jeon Jung Kook và Kim Taehyung cực kỳ ghét nhau, họ ghét nhau từ thời đại học lý do là vì

FEAR (MEANIE)

Writing

Đăng bởi: Exo_lbts_ilu

86 - 18 - 4

hơi bị mê hai ổng, hai ổng làm mị chết rồi huhu

Đăng bởi: Exo_lbts_ilu

217 - 42 - 11

Thể loại - siêu nhiên, Đam nhân vật không thuộc về Heo, nhưng cốt truyện là của Heo diễn viên BTS Nhà cung

Đăng bởi: Exo_lbts_ilu

70 - 30 - 6

nghe tên chắc mọi người cũng biết nhỉ😊