Truyện của Exo_lbts_ilu

Đăng bởi: Exo_lbts_ilu

404 - 59 - 13

muốn biết bấm lưu và đọc nào

Đăng bởi: Exo_lbts_ilu

62 - 22 - 4

khuyến cáo cổ trang Đam boy and boy kì thị next không tiễn ai ủng hộ mời vào let's go

Đăng bởi: Exo_lbts_ilu

2827 - 252 - 19

vào truyện thôi

Đăng bởi: Exo_lbts_ilu

2 - 2 - 1

thì vào truyện sẽ biết thôi

Đăng bởi: Exo_lbts_ilu

111 - 20 - 8

Chính anh hại cuộc đời tôi, tôi sẽ quay về trả thù anh yêu anh tôi vẫn còn, nhưng hận anh

Đăng bởi: Exo_lbts_ilu

17 - 3 - 3

nghe tên chắc mọi người cũng biết nhỉ😊

Đăng bởi: Exo_lbts_ilu

921 - 84 - 14

vì truyện của BinHwan rất ít nên ta sẽ tự viết

Đăng bởi: Exo_lbts_ilu

9 - 1 - 3

Kim Taehyung chủ tịch tập đoàn Kim Thị, lạnh lùng nhưng hòa đồng không phải kiểu lạnh nhạt đâu nha Jeon Jung

Đăng bởi: Exo_lbts_ilu

51 - 9 - 5

Kim NamJoon- con trai tập đoàn Kim Thị, một tổng tài băng lãnh một bang chủ máu lạnh Kim Seok Jin-

Đăng bởi: Exo_lbts_ilu

28 - 8 - 3

one shot có ý tưởng là viết hôi Đam, bách hợp