Truyện của For-our-future

Đăng bởi: For-our-future

250 - 26 - 7

Bạn chỉ là một người bình thường. Nhưng bỗng một ngày, bạn nhận ra dòng máu chảy trong bạn mang

Đăng bởi: For-our-future

44 - 3 - 5

Truyện kể lại hơn 500 năm sau sự kiện Holy Wars Of Dragons Nhân vật do tôi tự sáng tạo ra

Đăng bởi: For-our-future

394 - 3 - 54

Tên tác giả: Trung (không phải tên của For-our-future) Cùng chia sẻ về những tình huống khó xử trong game luôn

Đăng bởi: For-our-future

49 - 5 - 4

với sự hợp tác giữa tôi và anh bạn Trung để tạo ra những câu truyện bá đạo có sự

Đăng bởi: For-our-future

63 - 4 - 3

những vũ khí siêu mạnh với kĩ năng buff cực ghê gớm

Đăng bởi: For-our-future

334 - 18 - 20

Có ai nhớ đến lịch sử không ? Tôi tự hỏi, tất cả Anime qua Việt Nam đều nổi tiếng nhưng

Đăng bởi: For-our-future

342 - 15 - 8

Athanor, một tựa game chiến thuật chiến tranh liên miên không bao giờ hết. Fire Emblem, game chiến thuật đầu

Đăng bởi: For-our-future

281 - 15 - 26

Có 9 con rồng, 6 con rồng là con thuyền sẽ đưa loài người đến với ánh sáng, 3 con

Đăng bởi: For-our-future

29 - 5 - 1

Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành Khó khăn nào cũng vượt qua Nhưng khó quá thì thôi kệ nó :)