Truyện của Forevergei

Đăng bởi: Forevergei

866 - 23 - 9

《Olive Martin cầm rìu chém mẹ bốn mươi nhát. Nhìn lại việc mình vừa làm, cô ta chém tiếp em